Zhi zai zhong guo ren de jia she si wei zhong de jue se

Article in a refereed journal

Jean-François Bonnefon, Ci-Ping Deng and Jiekai Zhang, "Zhi zai zhong guo ren de jia she si wei zhong de jue se", Acta Psychologica Sinica, vol. 43, 2011, p. 1-10.

IAST Discipline

Psychology
Print this page